Usługi zleceniowe nie wymagają podpisywania umowy, a podstawą ich wykonywania jest zamówienie Klienta. Do usług zleceniowych zaliczamy przykładowo; usuwanie awarii serwerów i stacji roboczych, naprawa oraz konserwacja sprzętu IT, przywrócenie lub tworzenie połączenia z Internetem, diagnostyka sieci teleinformatycznej, usuwanie wirusów i programów potencjalnie niebezpiecznych, instalacja systemów operacyjnych i innego oprogramowania, konsultacje, szkolenia użytkowników, itp. Usługi zleceniowe fakturujemy w oparciu o stawki godzinowe = ilość godzin x stawka godzinowa. Najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 0,5 godziny pracy naszego konsultanta. Jedną godzinę usług zleceniowych wyceniamy na 100,00PLN/godz.+23%VAT.

Usługi projektowe świadczymy na podstawie podpisanej umowy z naszym Klientem. Dotyczą wykonania konkretnego projektu zgodnie z wyznaczonym wcześniej harmonogramem i kosztorysem. W umowie zawarte są wszystkie podstawowe dane jak; start i koniec projektu, kamienie milowe, sposób i termin realizacji, przeznaczone zasoby i środki, metody testowania i szkoleń, warunki gwarancji, itp. Przykłady to; wdrażanie systemu zintegrowanego, projektowanie sieci komputerowej, połączenie oddziałów z główną siedzibą firmy, itp. Wynagrodzenie za usługi projektowe jest negocjowane z Klientem i zapisane w umowie.

Wynagrodzenie za usługi abonamentowe płacone jest w formie miesięcznego określonego wcześniej z Klientem abonamentu. Usługi mają charakter ciągły i są wykonywane przez dłuższy uzgodniony czas. Przykłady tego typu usług to; stały nadzór serwisowy, wsparcie telefoniczne ("hotline"), zdalne lub bezpośrednie administrowanie systemami operacyjnymi Klienta, zabezpieczenie danych elektronicznych, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, okresowe przeglądy sieci wewnętrznej, stały monitoring legalności oprogramowania, aktualizacje systemów operacyjnych, itp. Wysokość wynagrodzenia za usługi abonamentowe jest zapisana w umowie.

Wyłącznie dla naszych stałych Klientów świadczymy usługę "Pogotowie Serwisowe". Usługa polega na stałej 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku, gotowości naszych serwisantów do obsługi Klienta w sytuacji awaryjnej. Sposób informowania o awarii, czas reakcji na zgłoszenie oraz czas przystąpienia do rozpoczęcia usuwania awarii, określane są w umowie. Wycena interwencji w ramach usług "Pogotowie Serwisowe" zapisywana jest w umowie.

Rozpoczynamy od analizy wstępnej dostarczonego przez Klienta nośnika, z danymi do odzyskania. Po analizie, przekazujemy Klientowi cenę i przybliżony termin wykonania usługi. Orientacyjne ceny przy uszkodzeniach logicznych dysków typu:

  1. Sformatowanie, usunięcie danych, skasowanie partycji = od 150,00PLN+23%VAT.
  2. Uszkodzenia obszaru serwisowego (service area), gdzie dysk nie jest widziany w BIOS lub wykrywany z zerową pojemnością = od 350,00 PLN+23%VAT.
  3. Uszkodzenia logiczne macierzy = od 650,00 PLN+23%VAT.

Podane ceny dotyczą dysków o pojemności do 500 GB, przy większych pojemnościach dyskowych, ceny są odpowiednio wyższe.

1) SZAFKI WYCISZAJĄCE STANDARDOWE Cena jednej szafki wyciszającej standardowej wynosi 785,00PLN/szt.+23%VAT. Generalnie szafki standardowe wykonujemy w kolorze "buk". Za wykonane szafki w kolorze innym, wybranym przez Klienta, naliczana jest opłata dodatkowa. Wysokość dopłaty uzależniona jest od wybranego koloru.
 
2) SZAFKI WYCISZAJĄCE MODEL "KAJMAN" Cena jednej szafki wyciszającej typu KAJMAN wynosi 885,00PLN/szt.+23%VAT. Szafki typu Kajman wykonujemy w kolorze wykończenia określanym jako "buk". Za wykonane szafki w kolorze innym, wybranym przez Klienta, naliczana jest opłata dodatkowa.
 
Transport gotowych szafek do Klienta na terytorium Polski jest bezpłatny.
Najprostsze, składane przez nas zestawy, służą do monitoringu temperatury i powiadamiania o przekroczeniu wartości zadanych poprzez wysłanie SMS. Cena wykonanych przez nas zestawów, która obejmuje; złożenie+ konfiguracja+ instalacja u Klienta+ testowanie, rozpoczyna się od wartości 950,00PLN+23%VAT. Konfigurujemy również złożone systemy, nadzorujące wybrane parametry. Mogą to być; dym w pomieszczeniu, zmiany wilgotności, wejście do pomieszczeń osób nieuprawnych, itp. Tego typu systemy wyceniamy, w zależności od stopnia ich złożoności i ilości monitorowanych parametrów.

Dojazdy naszych serwisantów, w celu wykonania usługi w siedzibie Klienta, kalkulujemy:

  • Na terenie miasta Poznania = dojazd jest bezpłatny.
  • Poza granicami miasta Poznania = dojazd kalkulujemy wg stawek urzędowych ("kilometrówka").