INFOADMIN Jerzy Błaszczyk

Adres pocztowy:

os. Orła Białego 46/67
61-251 POZNAŃ

 

NIP: 7821318149
REGON: 634374860

Kontakt e-mail:

biuro@infoadmin.pl
serwis@infoadmin.pl 
produkcja@infoadmin.pl

Kontakt telefoniczny:

Biuro: tel. i faks 618702418
Usługi IT: tel. 607382460
B.O.K.: tel. 604603194

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tzw. „RODO”).

1) Podawane przez Ciebie informacje w naszym formularzu kontaktowym (np. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) są, albo mogą być danymi osobowymi.
2) Administratorem Twoich Danych Osobowych jest firma INFOADMIN Jerzy Błaszczyk.
3) Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy sam podasz je nam dobrowolnie wypełniając formularz kontaktowy i tylko w zakresie tych danych, które nam podasz.
4) Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
5) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak skorzystanie z naszego formularza kontaktowego wymaga wypełnienia wszystkich pól.
6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu; udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenia korespondencji, podjęcia innych działań na Twoje żądanie, albo dążenia do zawarcia umowy i jej wykonania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO). Ponadto podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7) Twoje dane będą przechowywane do zakończenia; (1) okresu przedawnienia roszczeń ze sprzedaży towarów, (2) okresu rękojmi, (3) okresu gwarancji, (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najpóźniej). W innych przypadkach dane usuniemy po upływie roku.

Formularz kontaktowy

Sprawdź jak do nas dojechać