Previous slide
Next slide

Naszym Klientom wskazujemy sposoby na osiągnięcie pełnej legalności posiadanego oprogramowania. Nie zawsze jest to możliwe jednorazowo, nieraz trzeba opracować szczegółowy harmonogram kolejnych działań, które doprowadzą do uzdrowienia sytuacji. Działania mają spowodować, że po ich wykonaniu firma Klienta będzie działać zgodnie w obowiązującymi w Polsce przepisami. Czasami proponujemy Klientowi skorzystanie z darmowych programów typu open source, które spełniają wszystkie wymagania Klienta, są bezpłatne i można je używać zgodnie z prawem bez zakupu licencji. Podczas wykonywania audytu legalności i po jego zakończeniu, Klient otrzymuje w formie pisemnej materiały: 

  1. Szczegółowa inwentaryzacja posiadanego sprzętu.
  2. Lista zainstalowanych programów na stacjach i serwerach.
  3. Szczegółowa konfiguracja sprzętowa.
  4. Lista ewentualne wykrytych i usuniętych programów niebezpiecznych.
  5. Usunięcie zbędnych aplikacji.
  6. Sprawdzenie i uporządkowanie przestrzeni dyskowych.