Previous slide
Next slide

Podczas projektowania sieci teleinformatycznych trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze, żeby zidentyfikować i zrealizować wszystkie wymagania Klienta. Cały czas należy mieć na uwadze funkcjonalność, ale również bezpieczeństwo projektowanej sieci. Ważny jest wybór typu realizowanej sieci. W sieciach typu WLAN korzystne jest to, że nie trzeba kłaść okablowania, termin realizacji inwestycji jest krótki, a dodanie kolejnego użytkownika sieci wymaga jedynie zakupu nowej karty sieciowej. Natomiast rozwiązania typu LAN sprawdzą się wszędzie tam, gdzie w sieciach występuje duże rozproszenie stacji roboczych oraz tam, gdzie konstrukcja budynku uniemożliwia zastosowanie WLAN (np. zbyt grube ściany budynku). Opracowujemy projekty wykonawcze wybranej sieci, podajemy parametry okablowania i opisy techniczne.