Previous slide
Next slide

Najprostsze, składane przez nas zestawy, służą do monitoringu temperatury i powiadamiania o przekroczeniu wartości zadanych poprzez wysłanie SMS. Cena wykonanych przez nas zestawów, która obejmuje; złożenie+ konfiguracja+ instalacja u Klienta+ testowanie, rozpoczyna się od wartości 950 PLN+23%VAT. Konfigurujemy również złożone systemy, nadzorujące wybrane parametry. Mogą to być; dym w pomieszczeniu, zmiany wilgotności, wejście do pomieszczeń osób nieuprawnych, itp. Tego typu systemy wyceniamy, w zależności od stopnia ich złożoności i ilości monitorowanych parametrów.