Previous slide
Next slide

Składamy, konfigurujemy, instalujemy oraz obsługujemy na życzenie Klienta systemy do kontroli i powiadamiania o zmianach temperatury i innych parametrów w pomieszczeniach strategicznych. W naszej branży są to głównie serwerownie, ale instalujemy systemy monitoringu również w; archiwach, bibliotekach, centrach telefonicznych, radiowęzłach i innych pomieszczeniach wskazanych przez Klienta. Systemy online sprawdzają wybrane parametry i powiadamiają wskazaną, upoważnioną osobę, o przekroczeniu zadanych wartości.