Previous slide
Next slide

Wynagrodzenie za usługi abonamentowe płacone jest w formie miesięcznego określonego wcześniej z Klientem abonamentu. Usługi mają charakter ciągły i są wykonywane przez dłuższy, uzgodniony czas. Przykłady tego typu usług to; stały nadzór serwisowy, wsparcie telefoniczne („hotline”), zdalne lub bezpośrednie administrowanie systemami operacyjnymi Klienta, zabezpieczenie danych elektronicznych, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, okresowe przeglądy sieci wewnętrznej, stały monitoring legalności oprogramowania, aktualizacje systemów operacyjnych, itp. Wysokość wynagrodzenia za usługi abonamentowe jest zapisana w umowie.