Previous slide
Next slide

Usługi projektowe świadczymy na podstawie podpisanej umowy z naszym Klientem. Dotyczą wykonania konkretnego projektu zgodnie z wyznaczonym wcześniej harmonogramem i kosztorysem. W umowie zawarte są wszystkie podstawowe dane jak; start i koniec projektu, kamienie milowe, sposób i termin realizacji, przeznaczone zasoby i środki, metody testowania i szkoleń, warunki gwarancji, itp. Przykłady to; wdrażanie systemu zintegrowanego, projektowanie sieci komputerowej, ustawianie bezpiecznego połączenia sieciowego pomiedzy oddziałami a główną siedzibą firmy, itp. Wynagrodzenie za usługi projektowe jest negocjowane z Klientem i zapisane w umowie.