Previous slide
Next slide

Usługi zleceniowe nie wymagają podpisywania umowy, a podstawą ich wykonywania jest zamówienie Klienta. Do usług zleceniowych zaliczamy przykładowo; usuwanie awarii serwerów i stacji roboczych, naprawa oraz konserwacja sprzętu IT, przywrócenie lub tworzenie połączenia z Internetem, diagnostyka sieci teleinformatycznej, usuwanie wirusów i programów potencjalnie niebezpiecznych, instalacja systemów operacyjnych i innego oprogramowania, konsultacje, szkolenia użytkowników, itp. Usługi zleceniowe fakturujemy w oparciu o stawki godzinowe = ilość godzin x stawka godzinowa. Najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 0,5 godziny pracy naszego pracownika. Jedną godzinę usług zleceniowych wyceniamy na 150 PLN/godz.+23%VAT.