Previous slide
Next slide

Bezpieczeństwo informatyczne każdej firmy zależy w głównej mierze od; platformy sprzętowej, zainstalowanego oprogramowania, struktury systemów operacyjnych oraz od czynnika ludzkiego. Jeżeli firma ma być dobrze chroniona, w równym stopniu trzeba dbać o zabezpieczenie wszystkich tych obszarów. Ustalamy dla Klienta szczegółowe zasady bezpieczeństwa, budujemy bezpieczne infrastruktury, systemy kontroli dostępu, kontroli zawartości oraz systemy ochrony antywirusowej. Piszemy procedury archiwizacji danych, tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa.