Previous slide
Next slide

Dojazd

Dojazdy naszych serwisantów, (w celu wykonania usługi w siedzibie Klienta), kalkulujemy: 

Systemy monitoringu temperatury i innych parametrów

Najprostsze, składane przez nas zestawy, służą do monitoringu temperatury i powiadamiania o przekroczeniu wartości zadanych poprzez wysłanie SMS. Cena wykonanych przez nas zestawów, która obejmuje; złożenie+ konfiguracja+ instalacja u Klienta+ testowanie, rozpoczyna się od wartości 950 PLN+23%VAT. Konfigurujemy również złożone systemy, nadzorujące wybrane parametry. Mogą to być; dym w pomieszczeniu, zmiany wilgotności, wejście do pomieszczeń osób nieuprawnych, […]

Odzyskiwanie danych elektronicznych

Rozpoczynamy od analizy wstępnej dostarczonego przez Klienta nośnika z danymi do odzyskania. Po analizie, przekazujemy Klientowi cenę i przybliżony termin wykonania usługi. Orientacyjne ceny przy uszkodzeniach logicznych dysków typu: Podane ceny dotyczą dysków o pojemności do 500 GB, przy większych pojemnościach dyskowych, ceny są odpowiednio wyższe.

Pogotowie serwisowe

Wyłącznie dla naszych stałych Klientów świadczymy usługę „Pogotowie Serwisowe”. Usługa polega na stałej, 24. godziny na dobę, (przez 365 dni w roku), gotowości naszych serwisantów do obsługi Klienta w sytuacji awaryjnej. Sposób informowania o awarii, czas reakcji na zgłoszenie oraz czas przystąpienia do rozpoczęcia usuwania awarii, określane są w kontrakcie. Wycena interwencji w ramach usług „Pogotowie Serwisowe” zapisywana […]

Usługi abonamentowe

Wynagrodzenie za usługi abonamentowe płacone jest w formie miesięcznego określonego wcześniej z Klientem abonamentu. Usługi mają charakter ciągły i są wykonywane przez dłuższy, uzgodniony czas. Przykłady tego typu usług to; stały nadzór serwisowy, wsparcie telefoniczne („hotline”), zdalne lub bezpośrednie administrowanie systemami operacyjnymi Klienta, zabezpieczenie danych elektronicznych, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, okresowe przeglądy sieci wewnętrznej, stały monitoring legalności oprogramowania, […]

Usługi projektowe

Usługi projektowe świadczymy na podstawie podpisanej umowy z naszym Klientem. Dotyczą wykonania konkretnego projektu zgodnie z wyznaczonym wcześniej harmonogramem i kosztorysem. W umowie zawarte są wszystkie podstawowe dane jak; start i koniec projektu, kamienie milowe, sposób i termin realizacji, przeznaczone zasoby i środki, metody testowania i szkoleń, warunki gwarancji, itp. Przykłady to; wdrażanie systemu zintegrowanego, projektowanie […]

Usługi zleceniowe

Usługi zleceniowe nie wymagają podpisywania umowy, a podstawą ich wykonywania jest zamówienie Klienta. Do usług zleceniowych zaliczamy przykładowo; usuwanie awarii serwerów i stacji roboczych, naprawa oraz konserwacja sprzętu IT, przywrócenie lub tworzenie połączenia z Internetem, diagnostyka sieci teleinformatycznej, usuwanie wirusów i programów potencjalnie niebezpiecznych, instalacja systemów operacyjnych i innego oprogramowania, konsultacje, szkolenia użytkowników, itp. Usługi zleceniowe fakturujemy […]

Sprzedaż sprzętu informatycznego

Sprzedajemy sprzęt komputerowy wyłącznie dla firm. Są to; serwery, komputery, notebooki, urządzenia sieciowe, zasilacze awaryjne UPS, itp. Specjalizujemy się w sprzedaży serwerów i akcesoriów związanych z infrastrukturą informatyczną firm. Dobry serwer to szybka pamięć i niezawodny zestaw dysków. Urządzenie powinno być przystosowane do nieprzerwanej pracy i mieć możliwość odłączania dysków „na gorąco” („hot swap”). Należy jednak […]